Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

Jarosław Pietrusiewicz – prezes Zarządu
Witold Pietrusiewicz – wiceprezes
Paweł Bytof-Sudolski – wiceprezes

e-mail: prezes(at)sewerynow.waw.pl

Rada Nadzorcza

Beata Jóźwiak
Barbara Rostkowska
Mikołaj Szymański