Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

Elżbieta Kaczmarek – prezes Zarządu
Witold Pietrusiewicz – wiceprezes
Jarosław Pietrusiewicz

e-mail: prezes(at)sewerynow.waw.pl

Rada Nadzorcza

Agnieszka Koecher-Hensel – przewodnicząca
Ewa Kądziela
Barbara Rostkowska