Z dziejów Stowarzyszenia i Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa Profesorów Uniwersytetu Warszawskiego jest jedną z najstarszych spółdzielni mieszkaniowych w Warszawie. Powstała 23 grudnia 1919 roku jako Stowarzyszenie Mieszkaniowe Spółdzielcze Profesorów Uniwersytetu Warszawskiego (obecną nazwę Spółdzielnia nosi od lat 60.). W latach 1925-36 powstały 4 budynki Stowarzyszenia – przy ulicach Brzozowej, Nowy Zjazd i Sewerynów.

Budynek przy Sewerynowie wskutek działań wojennych niemal w połowie uległ zniszczeniu i wypaleniu. Został odbudowany w 1949 r., a oprócz kadry naukowej zamieszkali tu również mieszkańcy z kwaterunku.

W 2002 r. przy wejściu do budynku umieszczono pamiątkową tablicę, która upamiętnia mieszkających tu kiedyś naukowców związanych z Uniwersytetem Warszawskim i wydzieloną z niego Akademią Medyczną: Józefa Bielawskiego, Mieczysława Brahmera, Henryka Bukowieckiego, ks. Piotra Chojnackiego, Franciszka Czubalskiego, Janinę, Marka i Witolda Doroszewskich, Wojciecha Hensla, Tadeusza Kotarbińskiego, Adama Krokiewicza, Jerzego i Kazimierza Kumanieckich, Jana Łukasiewicza, Jerzego Manteuffla, Kazimierza Michałowskiego, Stanisława Poniatowskiego, Witolda Stefańskiego, Władysława Tatarkiewicza i Ananiasza Zajączkowskiego.

Do dziś Spółdzielnia stanowi przykład autentycznej spółdzielczości mieszkaniowej. Wszystkie funkcje we władzach spółdzielni pełnione są społecznie.