Kontakt

    Powyższy formularz przesyła dane bezpośrednio na konto email w sposób nieszyfrowany. Jeśli obawiasz się przejęcia swoich danych z wypełnionego formularza przez osoby niepowołane, użyj własnego programu pocztowego i wyślij emaila na adres prezes(a)sewerynow.waw.pl – znaki „(a)” zastąp tzw. małpą.